Follow me down through the cotton fields

Det finns få saker som är vackrare än tät dimma på septemberängar.